Misiunea

Școala Gimnaziala Budesti își propune sa dezvolte un mediu intercultural favorabil învățării, să le ofere elevilor un start solid in educatie, prin dezvoltarea deprinderilor și îmbogățirea cunostintelor si prin modelarea personalitatii lor.

De asemenea, doreste sa devina o minicomunitate în comunitate, ordonata, atenta, bazata pe valori ca respectul reciproc, implicarea, cooperarea si autodisciplina, cu o personalitate bine definita ce va deriva din conexiunea cu traditia locala.

Deviza noastră este “O şcoală pentru viitorul tău “.

Viziunea

Ne propunem sa fim una dintre scolile de prestigiu din zonă, apreciata de elevi, parinti si comunitatea locala, prin:

  • construirea si promovarea imaginii scolii in contextul climatului de descentralizare si autonomie institutionala;
  • reconsiderarea managementului la nivelul scolii in perspectiva egalizarii sanselor precum si imbunatatirea calitatii acestuia prin implicarea cadrelor didactice la luarea deciziilor si indeplinirea lor;
  • asigurarea pentru fiecare elev din scoala a accesului la calculator, navigare pe Internet;
  • crearea unui climat de siguranta fizica si libertate spirituala pentru toti elevii.;
  • Curriculum la decizia şcolii diversificat şi atractiv, realizat prin consultarea elevilor şi părinţilor şi cuprinderea fiecărui elev într-o formă de educaţie extracurriculară;
  • Încadrarea de personal didactic cu o înaltă pregătire ştiinţifică şi metodică, receptiv la nou şi interesat de perfecţionare şi formare continuă;
  • Prevenirea eşecului şcolar, abandonului scolar şi includerea tuturor elevilor într-o formă superioară de şcolarizare, creşterea performanţei şcolare;
  • Gestionarea, întreţinerea şi menţinerea funcţionalităţii patrimonului şcolii.